Commissie zet procedure tegen Verenigd Koninkrijk in wachtstand

woensdag 28 juli 2021, 11:12

DEN HAAG (PDC) - De Europese Commissie houdt de juridische procedure tegen het Verenigd Koninkrijk om het Noord-Ierland protocol nu eindelijk te implementeren aan. Het Verenigd Koninkrijk had hier al langer om gevraagd. Beide partijen hopen zo tijd te winnen om te een oplossing te komen over het conflict rond grenscontroles in Noord-Ierland.

De afspraak was - vastgelegd in het scheidingsverdrag tussen de EU en het VK - dat er geen grens zou komen tussen Ierland en Noord-Ierland. Om te voorkomen dat Britse goederen via die 'achterdeur' de EU binnen kunnen komen zonder controles zou er een grens worden getrokken in de Ierse zee; tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk. De Britten willen die zeegrens niet, en willen de afspraken daarover wijzigen.

De EU eist dat de Britten zich aan de afspraken hielden. Met Brexit zijn ze geen lid meer van de interne markt, en dus moeten er controles komen. Met een procedure wilde de EU afdwingen dat het VK werk zou maken van die controles. Die procedure is nu tijdelijk gestaakt. Het VK beloofde van haar kant ook geen eenzijdige acties te ondernemen, iets waar ze eerder wel op hintte.

Ondanks de adempauze liggen de standpunten van beide partijen nog ver uit elkaar, en lijken ze elkaar niet te naderen. Desalniettemin gaan de EU en het VK verder onderhandelen.

Bron: euractiv.com, Irish Times, The Guardian