Sj. (Sjoerd) Warmerdam MSc

foto Sj. (Sjoerd) Warmerdam MSc
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)

Sjoerd Warmerdam (1987) was van 7 juni 2023 tot 6 december 2023 Tweede Kamerlid voor D66. Eerder verving hij, van 18 januari tot 16 februari 2022, Rens Raemakers. Hij was hiervoor programmadirecteur Oekraïne bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Als Kamerlid hield de heer Warmerdam zich onder meer bezig met emancipatie, verlof- en kindregelingen en de AOW. Gedurende zijn eerdere periode als Kamerlid in 2022 hield hij zich onder meer bezig met GGZ, beschermd wonen, maatschappelijke opvang, oorlogsgetroffenen en mantelzorg.

D66
in de periode 2022-2023: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Sjoerd (Sjoerd)

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 13 augustus 1987

2.

Partij/stroming

partij(en)
D66 (Democraten 66)

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • acteur 'Joop van den Ende Theaterproducties, van januari 1999 tot januari 2005 (musicals)
 • acteur "Het Nationale Toneel", van augustus 2005 tot mei 2006
 • vertaler Engels, PROCIT B.V., van 2007 tot 2008
 • projectleider Creativity for Empowerment, van juni 2008 tot september 2012
 • docent theater, Stedelijk Gymnasium te Haarlem, van oktober 2011 tot februari 2012
 • eigenaar/directeur School of Performing Arts Kathmandu (Nepal), van februari 2012 tot 1 juli 2020
 • senior beleidsadviseur genderdiversiteit en gelijke behandeling, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van maart 2014 tot 1 juli 2018
 • beleidscoördinator/teamleider genderdiversiteit en gelijke behandeling, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 1 juli 2018 tot 1 november 2019
 • teammanager energie en klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, van 1 november 2019 tot 1 juli 2020
 • adjunct-directeur ESTT (Eenheid Secretariaten Tuchtcolleges en Toetsingscommissies), ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 1 juli 2020 tot januari 2022
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, van 31 maart 2021 tot april 2022
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 18 januari 2022 tot 16 februari 2022
 • programmadirecteur ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van april 2022 tot juni 2023
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 7 juni 2023 tot 6 december 2023
 • eigenaar Oekraiëns restaurant Alex + Pinard, Amsterdam, vanaf 1 maart 2024

tijdelijke vervanging Kamerlid
 • Verving van 18 januari tot 16 februari 2022 op grond van artikel X10 van de Kieswet Rens Raemakers

4.

Partijpolitieke functies

vorige
 • vicevoorzitter politiek D66, afdeling Amsterdam, van 2018 tot 1 juli 2020

5.

Nevenfuncties

vorige
 • lid Medezeggenschapsraad Pieter Jelle Troelstraschool (Stichting Westerlijke Tuinsteden), van september 2019 tot december 2021

6.

Opleiding

voortgezet onderwijs
 • Gymansium Haganum, van 1999 tot 2005

academische studie
 • culturele antropologie en ontwikkelingsstudies (BSc), Universiteit van Amsterdam, van 2005 tot 2010
 • sociale wetenschappene (MSc), Universiteit van Amsterdam, van 2010 tot 2012 (cum laude)

postacademisch onderwijs
 • bestuurskunde, Universiteit Leiden, van 2012 tot 2013

opleidingen
 • opleiding tot diplomaat, Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen 'Clingendael', 2015

stages e.d.
 • trainee directoraat emancipatie, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van september 2012 tot februari 2014

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Nam in 2023 de verdediging van Marijke van Beukering over van een initiatiefwetsvoorstel over het toekennen van een adviesrecht aan het verantwoordingsorgaan en belanghebbendenorgaan voor het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid en een goedkeuringsrecht voor het uitsluitingenbeleid van pensioenfondsen. Het wetsvoorstel was oorspronkelijk ingediend door Steven van Weyenberg. (35.101)

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Verscheen op Prinsjesdag 2023 in een opvallende roze aikidobroek

9.

Familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
samenwonend

kinderen
1 zoon


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.