Oud-Eerste Kamerlid Ad de Jager (VVD) overleden

vrijdag 21 mei 2021, 11:00

DEN HAAG (PDC) - Oud-senator Ad de Jager is op 18 mei jl. op 82-jarige leeftijd overleden. De heer De Jager maakte van 1995 tot 1999 en van 2000 tot 2003 deel uit van de VVD-Eerste Kamerfractie.

De Jager begon zijn carrière als leraar in het beroepsonderwijs en was daarna onder meer onderwijsinspecteur, onderwijsadviseur op de Antillen en interim-directeur van het Rijksopleidingsinstituut.

In de Eerste Kamer was hij onderwijswoordvoerder namens zijn fractie en hield hij zich bezig met volkshuisvesting en Antilliaanse en Arubaanse zaken. De Jager werd door zijn mede-Kamerleden gewaardeerd als kenner van het onderwijs en van de verhoudingen in 'de West'.

Biografische informatie

Bron: Eerste Kamer