Agenda en besluitenlijst ministerraad worden openbaar

vrijdag 9 april 2021, 15:15

DEN HAAG (PDC) - De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van demissionair minister-president Rutte om de agenda van de ministerraad bij aanvang van de vergadering openbaar te maken.

Na afloop van de vergadering zal, zoals aangekondigd in de kabinetsreactie op het rapport ‘Ongekend onrecht’ van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag, ook de besluitenlijst openbaar worden gemaakt. Beide documenten zullen vanaf vrijdag 16 april 2021 wekelijks geplaatst worden op rijksoverheid.nl.

Ook wordt toegewerkt naar het aanvullen van deze besluitenlijst met korte samenvattingen van de genomen besluiten. Naar verwachting zal ook deze besluitenlijst in de loop van mei wekelijks gepubliceerd kunnen worden.

Bron: Rijksoverheid