EU leiders: versnelde uitrol van COVID-19-vaccins noodzakelijk

maandag 29 maart 2021, 12:04

DEN HAAG (PDC) - De EU-leiders blijven zich inzetten voor de versnelde productie, levering en uitrol van vaccins tegen COVID-19. Dat spraken zij af tijdens de EU-top van 25 en 26 maart.

COVID-19

Vaccinproducenten moeten zich houden aan afgesproken leveringstermijnen. De verdeling tussen de lidstaten blijft plaatsvinden op basis van inwoneraantal. Bij leverantie van vaccins aan landen buiten de EU kan een vergunning worden geweigerd. Reisbeperkingen blijven voorlopig gehandhaafd en er wordt gewerkt aan een digitaal COVID-19-certificaat ('vaccinpaspoort').

Turkije

De EU-leiders zijn blij dat de Turkije illegale boringen naar grondstoffen bij Cyprus heeft stopgezet, en andere stappen heeft genomen waardoor de spanningen in het Oostelijk Middellandse Zeegebied afnemen. Als Turkije zich constructief blijft opstellen, kan de samenwerking voorzichtig weer worden opgevoerd. Maar bij nieuwe Turkse provocaties zal de EU maatregelen nemen.

Digitale en groene transitie

Economisch herstel na de coronacrisis is noodzakelijk; de leiders wezen daarbij op het belang van een digitale en groene transitie. De Europese Raad wil een belasting op digitale diensten; liefst wereldwijd maar zo nodig alleen in EU-verband, wellicht al met ingang van 2023.

Een strategisch debat over de betrekkingen met Rusland is doorgeschoven naar een volgende EU-top.

Bron: Europese Raad