Tweede Kamerfractie BIJ1 (BIJ1)

De fractie van BIJ1 telde sinds de verkiezingen van 17 maart 2021 één lid, maar verdween in december 2023 uit de Tweede Kamer.

Voor 2021 was BIJ1 niet vertegenwoordigd in de Tweede Kamer.

De fractievoorzitter van BIJ1 was (momenteel vacant).


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.