Marktonderzoeksbureau Ipsos waarschuwt voor minder nauwkeurige exitpoll

dinsdag 16 maart 2021, 14:30

DEN HAAG (PDC) - Net zoals bij eerdere verkiezingen, komt Ipsos 17 maart om 21:00 met de eerste exitpoll. Zo’n exitpoll geeft een eerste indicatie van de verkiezingsuitslag en schetst over het algemeen een nauwkeurig beeld van de uiteindelijke uitslag.

Ipsos waarschuwt er dit jaar echter voor dat de exitpoll mogelijk minder nauwkeurig is en de exitpoll verder af ligt van de uiteindelijke verkiezingsuitslag. Dit heeft te maken met de coronacrisis, waardoor het verkiezingsproces wat anders dan anders verloopt.

Allereerst kunnen alle kiezers van 70 jaar en ouder dit jaar per brief stemmen. Zij vormen zo’n 16% van alle kiesgerechtigden in ons land. Kiezers die per brief stemmen, doen niet mee aan de exitpoll, doordat deze worden afgenomen bij stembureaus. Hierdoor zal deze groep in mindere mate worden vertegenwoordigd in de exitpoll.

Een tweede onzekerheid is de bereidheid van kiezers om mee te werken aan het onderzoek van Ipsos in verband met de coronamaatregelen en de angst om besmet te worden met corona. In principe werkt een exitpoll zo dat hoe minder kiezers meedoen aan het onderzoek, hoe minder nauwkeurig de exitpoll.

Een andere factor die ervoor zorgt dat de exitpoll dit jaar minder zeker is, is de selectie van stembureaus. Normaal gesproken gaat Ipsos langs bij stembureaus die ook tijdens eerdere verkiezingen zijn bezocht, omdat ze een nauwkeurig beeld schetsen van het stemgedrag van kiezers. Maar dit jaar heeft Ipsos de selectie van stembureaus aan moeten passen vanwege de coronamaatregelen.

Dit alles zorgt er dus voor dat men met iets meer terughoudendheid naar de eerste exitpoll dient te kijken, en dat een afwijking van bijvoorbeeld twee zetels dit jaar vaker kan voorkomen.

Bron: de Volkskrant, Marktonderzoeksbureau Ipsos