Eerste verkiezingsdag: aantal stemlokalen vandaag al open voor vervroegd stemmen

maandag 15 maart 2021, 7:30

DEN HAAG (PDC) - Vanaf vandaag kan in een aantal stembureaus al vervroegd gestemd worden voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ook morgen, op 16 maart, kan men al naar de stembus. Het vervroegd stemmen is vooral bedoeld voor kiezers die behoren tot de risicogroepen en daardoor extra kwetsbaar zijn voor het coronavirus.

De eigenlijke verkiezingsdag is in principe pas op woensdag, 17 maart, wanneer alle stemlokalen hun deuren openen. Kiezers die niet tot de risicogroepen behoren, worden opgeroepen om op die dag te gaan stemmen. Wie echter vroeger gaat stemmen, zal daarin niet belemmerd worden. In totaal zijn er vandaag en morgen al zo’n 1600 stemlokalen open. Op woensdag 17 maart zijn er 9200 stemlocaties in Nederland.

Het vervroegd stemmen behoort tot de coronamaatregelen die getroffen worden om de verkiezingen veilig te laten verlopen. Onder die maatregelen vallen onder meer de mogelijkheid om drie in plaats van twee volmachtstemmen uit te brengen en het briefstemmen voor 70-plussers.

Ook het tellen van de stemmen verloopt dit jaar anders dan voorheen. Bij vorige verkiezingen begon men op de verkiezingsdag pas om 21.00 uur met het tellen. Dit jaar worden de stemmen die vervroegd zijn uitgebracht, via het briefstemmen of in de stemlokalen op 15 en 16 maart, al vanaf 7.30 uur op woensdag geteld. Het gros van de stemmen, uitgebracht op woensdag in de stembureaus, zullen vanaf 21.00 uur worden geteld.

Bron: Rijksoverheid.nl