De StemWijzer voor de Tweede Kamerverkiezingen staat online!

De StemWijzer voor de Tweede Kamerverkiezingen staat online. Met de StemWijzer vergelijken gebruikers hun mening op 30 stellingen met de mening van de politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen. In de verkiezingsperiode van 2017 werd de StemWijzer 6,8 miljoen keer ingevuld.

Moet Nederland uit de Europese Unie? Hoe sta jij tegenover een mondkapjesplicht? En wat vind je van de invoering van rekeningrijden? Na het geven van hun mening op 30 stellingen krijgen gebruikers te weten met welke politieke partijen ze het op deze punten het meest eens zijn. Nieuw dit jaar is de shoot-out. Bij een gelijke stand of een heel klein verschil tussen partijen krijgen gebruikers de optie om twee partijen met elkaar te vergelijken door 3 of 5 extra stellingen te beantwoorden.

Om tot een zo goed mogelijke StemWijzer te komen, werkte ProDemos bij de ontwikkeling ervan samen met taalwetenschappers, een politicoloog, en een burgerpanel. In dit burgerpanel konden kiezers aangeven wat zij belangrijke politieke thema’s vinden.

Dit jaar is ook de toegankelijkheid van de StemWijzer verbeterd. Zo is het kleurcontrast van de website aangepast, en kunnen gebruikers een extra uitleg krijgen bij de stellingen en bij moeilijke woorden.

Doe de StemWijzer op stemwijzer.nl!