Ollongren wil Wet financiering politieke partijen wijzigen

maandag 7 december 2020, 13:11

DEN HAAG (PDC) - Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren heef een wetsvoorstel ingediend om de Wet Financiering Politieke Partijen (Wfpp) te wijzigen. Uit de evaluatie van de Wfpp in 2017 en 2018 door de commissie-Veling bleek de wenselijkheid tot aanpassing van de wet.

Enkele belangrijke voorgestelde wijzigingen:

  • vergroting van de transparantie van giften aan politieke partijen
  • een verbod op giften van buiten de EU aan partijen en hun neveninstellingen
  • volledige transparantie van giften uit de EU
  • politieke partijen kunnen hun organisatie beter aanpassen aan wijzigingen in de hoogte van hun subsidie
  • het adviesrecht van de Commissie van toezicht financiën politieke partijen wordt verbreed naar de hele wet
  • ophoging van de subsidiebedragen voor de politieke partijen

De Wfpp, in 2013 in werking getreden, is bedoeld om de financiële transparantie van politieke partijen te vergroten en buitenlandse financiering van Nederlandse politieke partijen te verbieden. Buitenlandse beïnvloeding van de politieke besluitvorming en het democratische proces in Nederland moet hierdoor worden tegengegaan.

De Wfpp moet uiteindelijk onderdeel worden van de Wet op de Politieke Partijen.

Bron: Parlementaire Monitor PDC