Tevens Grondwetsverkiezingen

Na aanvaarding door beide Kamers van een wetsvoorstel ter overweging van grondwetsherziening moet de Tweede Kamer worden ontbonden. Dat gebeurt sinds 1922 echter niet meer direct, maar 'op termijn'. De ontbinding valt daarmee samen met toch al geplande, reguliere Tweede Kamerverkiezingen.

Door de koppeling met gewone verkiezingen staat de grondwetsherziening niet centraal. De verkiezingen gaan over zaken als werkgelegenheid, milieu, veiligheid en zorg, alsmede over mogelijke premier en regeringscombinatie. Veel kiezers weten zelfs niet of nauwelijks dat er ook grondwetsvoorstellen voor liggen, waarover zij moeten 'oordelen'.

Er zijn veel vaker 'grondwetsverkiezingen' dan wellicht wordt verondersteld.

Tevens grondwetsverkiezingen

In 1946, 1948, 1952, 1956, 1963, 1971, 1981, 1986, 1994, 1998, 2002, (2003)*, 2010, (2012)*, 2017, 2021, 2023

  • in 2003 en 2012 lagen voorstellen voor, die na nieuwe verkiezingen nog niet waren afgehandeld.

Geen grondwetsverkiezingen

In 1959, 1967, 1972, 1977, 1982, 1989, 2006, 2012


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.