Stemmen bij volmacht

Sinds 1928 is het voor een kiezer mogelijk om iemand anders te machtigen de stem uit te brengen. Dat moest lange tijd wel gemotiveerd worden, maar de procedure werd in de loop der tijd vereenvoudigd. Zo moest je aanvankelijk al voor 1 januari van het verkiezingsjaar iemand anders machtigen. Bovendien konden alleen familieleden woonachtig in dezelfde gemeenten worden gemachtigd. Door een initiatiefwet-Haars werd die kring in 1970 enigszins verruimd.

In 1976 kwam er een mogelijkheid tot onderhandse volmachtverlening (zonder verplichte motivering). Er kunnen dat maximaal twee stemmen namens een andere kiezer worden uitgebracht, mits er een volmachtbewijs is (naast een identiteitsbewijs). De eigen stem en de volmachtstemmen moetem tegelijkertijd worden uitgebracht.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 is het mogelijk om maximaal drie stemmen namens een andere kiezer uit te brengen. Dit is een tijdelijke regel die voortvloeit uit de coronamaatregelen bij de verkiezingen van 2021.


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.