Het rode potlood

Tot 1922 moest op het stembiljet met een zwart potlood worden aangegeven wie de stem kreeg. Vanaf 1922 wordt er gestemd met een rood potlood. Deze wijziging is in 1922 doorgevoerd, omdat er vanaf 1918 veel uitgebreidere kandidatenlijsten kwamen, met veel partijen en namen.

Historische ontwikkeling

Aangezien er tot 1918 slechts enkele namen op het stembiljet stonden, was de keuze goed zichtbaar, ook met een zwart potlood. Dat werd anders toen er vanaf 1918 veel uitgebreidere kandidatenlijsten kwamen, met veel partijen en namen. Hier heeft de invoereng van het algemeen kiesrecht een belangrijke invloed op gehad.

Het 'vinden' van de uitgebrachte stemmen op het stembiljet was vanaf toe lastig voor de stemmentellers en daarom werd vanaf 1922 stemmen met een rood potlood verplicht. Ook bij het elektronisch stemmen werd de keuze door een rood bolletje weergegeven.


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.