Eerste Kamer stemt voor de mogelijkheid digitaal te kunnen vergaderen

dinsdag 27 oktober 2020, 16:25
gewijzigd

DEN HAAG (PDC) - De Eerste Kamer heeft voor een voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde (RvO) gestemd. De wijziging betreft het digitaal deelnemen aan de vergaderingen.

Tot nu toe konden Kamerleden alleen fysiek kenbaar maken te willen deelnemen aan een vergadering. Enkele Kamerleden stelden voor om dit voortaan ook digitaal mogelijk te maken, in verband met de coronacrisis. Ook zouden leden op die manier digitaal een (hoofdelijke) stemming aan kunnen vragen.

Dit voorstel is in lijn met het advies van de Raad van State. Die bracht eerder een advies uit over functioneren in crisistijd.

Bron: Eerste Kamer, Raad van State