Vertrek Tweede Kamerleden bij verkiezingen

Verkiezingen leiden voor Kamerleden soms tot het einde van hun lidmaatschap. Sommigen besluiten zich niet meer verkiesbaar te stellen, anderen komen wel op de lijst maar worden niet herkozen. Dat laatste kan overigens tijdelijk zijn. Bij het niet-verkiesbaar stellen, kan overigens ook een lagere plaats op de kandidatenlijst meespelen.

Het aantal Kamerleden dat vertrekt bij Tweede Kamerverkiezingen is de afgelopen decennia toegenomen ten opzichte van de periode daarvoor. In 2017 en 2021 vertrokken er respectievelijk 71 en 68 Kamerleden na de Tweede Kamerverkiezingen. Voor een deel waren zij niet verkiesbaar, maar voor een deel waren zij ook simpelweg niet verkozen.

In 2002 was het aantal wel verkiesbare, maar niet herkozen, leden van de Tweede Kamer uitzonderlijk hoog. Reden daarvan is de binnenkomst van de LPF met 24 zetels, geheel bestaand uit nieuwe Kamerleden, en het grote verlies van VVD, D66 en PvdA, de paarse coalitie uit de regeringsperiode daarvoor.

1.

Vertrek bij verkiezingen

jaar

niet verkiesbaar

wel verkiesbaar, niet herkozen

2021

45

23

2017

43

28

2012

32

17

2010

28

31

2006

42

28

2003

28

18

2002

38

45