Neoliberalisme en het nieuwe marktdenken (1945-1952)

Rotterdamse economen, met de latere ARP-minister Jelle Zijlstra in de hoofdrol, waren de aanjagers van het nieuwe marktdenken binnen de politiek en vormden daarmee een invloedrijke Nederlandse variant van het neoliberalisme. Hun kijk op de economie ging voorbij aan het verzuilde denken zoals het katholieke corporatisme en de 'soevereiniteit in eigen kring' van de gereformeerde mannenbroeders.

Binnen de ARP werd het denken van deze economen aanvankelijk dan ook 'socialistisch' genoemd. Nadere beschouwing toont echter aan dat hun pleidooi voor overheidsingrijpen verkeerd werd begrepen en juist in het teken stond van concurrentie en marktwerking. Dat schrijft Jonne Harmsma in het vernieuwde Tijdschrift Sociologie dat onlangs een themanummer over neoliberalisme uitbracht.