Johan van Merriënboer bij Vroege Vogels: hoe zou Sicco Mansholt het stikstofprobleem hebben aangepakt?

Zondag 19 januari was Johan van Merriënboer te gast bij Vroege Vogels om in gesprek te gaan over Sicco Mansholt. Mansholt was als minister van Landbouw in de naoorlogse kabinetten-Schermerhorn, -Beel en -Drees en later als eurocommissaris een van de ontwerpers van het huidige systeem van grootschalige, hoogproductieve landbouw, maar kreeg in de loop van zijn leven oog voor de nadelige invloeden ervan op natuur en milieu. Als actief pleitbezorger van het gedachtegoed van de Club van Rome probeerde hij in de jaren zeventig het beleid om te buigen naar een milieubewust en duurzaam gebruik van gewassen en dieren, waarbij hij het belang van de boerenstand niet uit het oog verloor. Hoe zou Mansholt het huidige stikstofprobleem hebben benaderd? Mansholt-biograaf Johan van Merriënboer - eind 2019 verscheen een herziene uitgave van zijn biografie - sprak erover met Menno Bentveld.

Luister hier het fragment terug.

De herziene biografie is te verkrijgen bij Uitgeverij Bornmeer.