Oud-Griffier Eerste Kamer Chris Baljé herdacht

dinsdag 19 november 2019, 14:15

DEN HAAG (PDC) - De Eerste Kamer herdacht tijdens de plenaire vergadering van 19 november oud-griffier Chris Baljé. Baljé overleed op 2 oktober op 79-jarige leeftijd. Hij was van 1 juni 1993 tot 1 januari 2003 griffier van de Eerste Kamer.

Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn wees op de grote betekenis die Baljé had bij de parlementaire invloed van de Eerste Kamer in Europa. Op zijn initiatief besloot de Eerste Kamer aparte begrotingsdebatten te voeren over de Europese Unie. Deze debatten heten inmiddels de Algemene Europese beschouwingen.

Daarnaast stond hij aan de wieg van het in 2001 gevormde Europees Bureau Eerste Kamer en bevorderde de komst van de website europapoort, waardoor (Eerste) Kamerleden beter zicht kunnen houden op nieuwe Europese regelgeving.

Bron: Eerste Kamer