Noord Groen-Linkse Alliantie (NGLA)

De Noord Groen-Linkse Alliantie (NGLA) is een alliantie van Noordse linkse partijen. De NGLA is opgericht in Reykjavik, IJsland in 2004.

De aangesloten partijen uit lidstaten van de EU bij deze alliantie zijn: de Linkse Alliantie (Finland), Linkse Partij van Zweden (Zweden) en de Socialistische Volkspartij (Denemarken). De algehele koers van de aangesloten partijen is groen, links, socialistisch en feministisch.

Een deel van de bij de NGLA aangesloten partijen heeft zich in het Europees Parlement aangesloten bij een van de linkse en/of groene fracties.