Soevereiniteit

Het begrip soevereiniteit kent verschillende definities. In essentie gaat soevereiniteit over de zelfbeschikking van staten. Een staat is soeverein wanneer hij binnen zijn grondgebied het hoogste gezag voert. Wanneer bijvoorbeeld een andere staat of een bepaalde groepering machtiger is dan de staat, wordt deze staat gezien als niet (geheel) soeverein.

Een land kan besluiten soevereiniteit over te dragen of met andere landen te delen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de Europese Unie.

Bepaalde taken kunnen daarom alleen door een centrale overheid worden uitgevoerd. Zo heeft een soevereine staat volgens de Duitse socioloog Max Weber het alleenrecht op het gebruik van geweld. Burgers of lokale overheden mogen bijvoorbeeld geen eigen leger oprichten, omdat zij daarmee het gezag van de staat te veel zouden aantasten. Een andere bevoegdheid die wordt beschouwd als een essentieel onderdeel van de soevereiniteit is het innen van belastingen.