2 miljard EUR om de Europese Innovatieraad versneld op te richten

In de aanloop naar de discussie in de Europese Raad van 21-22 maart over innovatie, industrie en concurrentievermogen neemt de Commissie resolute maatregelen om een Europese Innovatieraad op te richten.

De wereldwijde concurrentie neemt toe en Europa moet meer innovatie en risicobereidheid aan de dag leggen om te kunnen concurreren op een markt die in toenemende mate in het teken staat van nieuwe technologieën. Daarom richt de Commissie-Juncker een Europese Innovatieraad (European Innovation Council (EIC)) op: doel is ervoor te zorgen dat de wetenschappelijke vooruitgang in Europa de aanzet geeft tot bedrijven die sneller kunnen opschalen. De Europese Innovatieraad bevindt zich momenteel nog in de proeffase, maar zal vanaf 2021 volledig operationeel worden in het kader van het volgende EU-programma voor onderzoek en innovatie "Horizon Europa".

Volgens Carlos Moedas, commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie, "leggen we met de Europese Innovatieraad niet alleen maar geld op tafel. We creëren een volledig innovatiesysteem, zodat Europa een voortrekkersrol kan spelen op het gebied van toekomstbepalende strategische technologieën en innovaties, zoals kunstmatige intelligentie, biotechnologie en emissievrije energie. We moeten vooral aandacht schenken aan de behoeften van de innovatoren: zij zorgen voor werkgelegenheid, dragen bij tot ons concurrentievermogen wereldwijd en maken ons dagelijks leven aangenamer."

De Commissie heeft in 2017 de proeffase van de Europese Innovatieraad opgestart met openbare selectieprocedures en persoonlijke interviews om de meest innovatieve startende bedrijven en kleine en middelgrote ondernemingen in Europa op te sporen en te financieren. Sindsdien hebben 1276 uiterst innovatieve projecten samen in totaal ruim 730 miljoen EUR aan financiële steun ontvangen.

Vandaag kondigt de Commissie belangrijke maatregelen aan om de werkzaamheden gedurende de resterende twee jaar van de proeffase van de EIC te intensiveren:

  • Meer dan 2 miljard EUR aan financiering in 2019-2020: voor de innovatieketen, d.w.z. "Pathfinder"-projecten ter ondersteuning van geavanceerde technologieën die zich al in een vroeg stadium van onderzoek bevinden (vanaf morgen); en voor "Accelerator"-financiering om startende bedrijven en kleine en middelgrote ondernemingen te helpen bij de ontwikkeling en opschaling van innovaties tot het niveau waarop ze particuliere investeringen kunnen aantrekken (vanaf juni). In het kader van de "Accelerator"-financiering krijgen ondernemingen toegang tot gemengde financiering (subsidies en aandelenkapitaal) ten bedrage van maximaal 15 miljoen EUR.
  • De Commissie zal 15 tot 20 innovatieleiders aanwijzen als leden van een EIC-adviesraad om toezicht op het EIC-proefproject te houden, de toekomstige EIC voor te bereiden en wereldwijd voor de EIC te pleiten. Innovatoren uit het hele ecosysteem worden verzocht zich uiterlijk 10 mei te melden.
  • De Commissie zal een eerste groep "programmamanagers" met toonaangevende expertise op het gebied van nieuwe technologieën aanwerven om projecten voltijds in de praktijk te ondersteunen. De oproep tot aanwerving zal binnenkort worden gepubliceerd.
  • De Commissie maakt vandaag ook de lijst bekend van nog eens 68 startende bedrijven en kleine en middelgrote ondernemingen die geselecteerd zijn voor in totaal 120 miljoen EUR financiële steun in het kader van het bestaande EIC-proefproject. Het gaat onder meer om ondernemingen die aan een op blockchain gebaseerde technologie voor onlinebetalingen werken, nieuwe energie-efficiënte schermen ontwikkelen en een oplossing voor het verkeerslawaai proberen te vinden (uitsplitsing van begunstigden per land en per sector).

Gezien het toenemend economisch belang van baanbrekende en ontwrichtende innovatie en de eerste successen van het EIC-proefproject heeft de Commissie voorgesteld 10 miljard EUR uit te trekken voor de EIC in het kader van Horizon Europa, het financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie van de EU voor 2021-2027.

Achtergrond

Met maar 7 % van de wereldbevolking is Europa goed voor 20 % van de wereldwijde investeringen in onderzoek en ontwikkeling en een derde van alle wetenschappelijke publicaties van hoge kwaliteit. Bovendien bekleedt Europa een wereldwijd toonaangevende positie in industriële sectoren zoals de farmaceutische en chemische industrie, de machinebouw en de mode. Europa moet echter meer doen om die toonaangevende positie in succes om te zetten en wereldwijde leiders op nieuwe op innovatie gebaseerde markten voort te brengen. Dit geldt vooral voor innovaties op basis van radicaal nieuwe technologieën (baanbrekende technologieën) of markten (disruptieve markten).

In juni 2018 heeft de Commissie Horizon Europa voorgesteld, het meest ambitieuze programma voor onderzoek en innovatie ooit met een voorgesteld budget van 100 miljard EUR voor de periode 2021-2027. Het voorstel bouwt voort op de bijdrage van de Commissie aan de bijeenkomst van de EU-leiders op 16 mei in Sofia ("Een vernieuwde Europese agenda voor onderzoek en innovatie - de kans om de toekomst van Europa vorm te geven"), waarin werd gewezen op de noodzaak een Europese Innovatieraad op te richten en maatregelen te nemen om de concurrentiepositie van Europa in de wereld zeker te stellen.

In de conclusies van de Europese Raad van 28 juni 2018 is de oprichting van de Europese Innovatieraad in het kader van de volgende langetermijnbegroting (2021-2027) bekrachtigd. De EU-leiders hebben de Commissie verzocht om binnen de resterende periode van Horizon 2020 een nieuw proefinitiatief voor baanbrekende innovatie op te starten om de weg te effenen voor een volledig operationele Europese Innovatieraad in het kader van Horizon Europa.

De Europese Innovatieraad maakt deel uit van een ruimer ecosysteem dat door de EU wordt ontwikkeld om de talrijke ondernemingen in Europa de kans te geven uit te groeien tot wereldwijd toonaangevende ondernemingen. Andere initiatieven zijn onder meer een programma voor pan-Europese paraplufondsen voor durfkapitaal (VentureEU), het investeringsplan voor Europa (EFSI), de werkzaamheden van het Europees Instituut voor innovatie en technologie, het actieplan voor de kapitaalmarktenunie om de toegang tot financiering te verbeteren en het voorstel voor een richtlijn betreffende insolventie van ondernemingen.

Nadere informatie

IP/19/1694

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail