Grondwet van 2018: deconstitutionalisering van de kroonbenoeming

Inhoudsopgave van deze pagina:


2.

Grondwetswijziging van 2018

Na de grote herziening van de Grondwet in 1983 is de Grondwet nog een aantal malen gewijzigd. De meest recente herziening kwam in 2018 tot stand met de deconstitutionalisering van de Grondwet. In plaats van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester bij koninklijk besluit moet de de benoeming van deze functionarissen op een bij wet geregelde wijze worden geregeld.

Artikel 131 werd in die zin gewijzigd:

De commissaris van de Koning en de burgemeester worden aangesteld, geschorst en ontslagen op een bij de wet te bepalen wijze. Krachtens de wet kunnen nadere regels worden gesteld over de daarbij te volgen procedures.

3.

Parlementaire behandeling

onderwerp

kamerstuk

indiening

eerste lezing

stemming TK*

eerste lezing

stemming EK

kamerstuk

tweede lezing stemming TK

tweede lezing stemming EK

Deconstitutionalisering benoeming van commissaris van de Koning en burgemeester

33.239

20-4-2012

19-09-2013

28-04-2015

34.716

23-1-2018

20-11-2018