Fonds voor geïntegreerd grensbeheer (IBMF)

Met dank overgenomen van EU monitor.

Het fonds voor geïntegreerd grensbeheer heeft tot doel om, samen met het Asiel en Migratiefonds, te zorgen dat de EU beter in staat is om onregelmatige migratie het hoofd te bieden. Het fonds moet voortbouwen op het werk dat de afgelopen jaren verricht is op het gebied van grensbeheer. Zo zal geld vanuit het fonds gebruikt worden voor investeringen in Frontex, voor investeringen in systematische controles bij grenzen en voor de ontwikkeling van IT-hulpmiddelen zoals het European Travel Information and Authorisation system.

Daarnaast moet het fonds worden gebruikt om lidstaten bij te staan bij reddingsacties op zee. Zo moet het fonds subsidies verlenen voor de ontwikkeling van nieuwe technieken voor het detecteren van migranten op zee en het tegengaan van mensensmokkel. Ook wil de Commissie lidstaten via het fonds financiële steun geven voor investeringen in nieuwe technieken om hun grenzen beter en efficiënter te monitoren.

Het fonds komt voort uit een voorstel dat de Commissie in 2018 deed. Het gaat in de begrotingsperiode 2021-2027 van start.

Meer informatie