Fonds voor geïntegreerd grensbeheer (IBMF)

In 2018 stelde de Europese Commissie voor om voor de periode 2021-2027 een Fonds voor geïntegreerd grensbeheer in het leven te roepen. Dit fonds moet er samen met het Asiel en Migratiefonds voor zorgen dat de EU beter in staat is om onregelmatige migratie het hoofd te bieden. In totaal wil de Commissie dat in die periode 35 miljard euro vrijmaken voor migratie en grensbeheer, waarvan 9,3 miljard voor het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer.

1.

In vogelvlucht

Het fonds moet voortbouwen op het werk dat de afgelopen jaren verricht is op het gebied van grensbeheer. Zo zal geld vanuit het fonds gebruikt worden voor investeringen in Frontex, systematische controles bij grenzen, en het ontwikkelen van IT-hulpmiddelen, zoals het European Travel Information and Authorisation system.

Ook is het de bedoeling dat het fonds aangewend wordt om lidstaten bij te staan bij reddingsacties op zee. Er kan bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in technieken om migranten op zee te detecteren en in technieken om mensensmokkel tegen te gaan.

Een ander belangrijk onderdeel van het fonds moet het Customs Control Equipment Instrument ter waarde van 1,3 miljard worden. Hiermee wil de Commissie lidstaten financiële steun verlenen voor investeringen in nieuwe technieken om hun grenzen beter en efficiënter te monitoren.

Meer informatie