Fonds voor geïntegreerd grensbeheer (IBMF)

Met dank overgenomen van EU monitor.

Het fonds voor geïntegreerd grensbeheer (IBMF) is gericht op het detecteren en voorkomen van illegale migratie. Het fonds bestaat uit twee onderdelen: Border Management and Visa Instrument (BMVI) en Customs Control Equipment Instrument (CCEI). Het fonds BMVI heeft als doel om te zorgen voor een krachtig en effectief Europees geïntegreerd grensbeheer aan de buitengrenzen en het ondersteunen van het gemeenschappelijk visumbeleid. Het CCEI helpt lidstaten bij het bereiken van gelijkwaardige resultaten van grenscontroles met behulp van uitrusting met de modernste douanecontroleapparatuur.

Geld vanuit het fonds wordt gebruikt voor investeringen in Frontex, voor investeringen in systematische controles bij grenzen en voor de ontwikkeling van IT-hulpmiddelen zoals het European Travel Information and Authorisation System. Daarnaast moet het fonds worden gebruikt om lidstaten bij te staan bij reddingsacties op zee. Zo moet het fonds subsidies verlenen voor de ontwikkeling van nieuwe technieken voor het detecteren van migranten op zee en het tegengaan van mensensmokkel. Ook wil de Commissie lidstaten via het fonds financiële steun geven voor investeringen in nieuwe technieken om hun grenzen beter en efficiënter te monitoren.

Het fonds heeft voor de begrotingsperiode 2021-2027 een totale omvang van 7.4 miljard euro.

Meer informatie