Referendum Wiv: opkomstdrempel gehaald, tegenstanders winnen nipt

donderdag 22 maart 2018, 10:14

DEN HAAG (PDC) - Voor het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) heeft ruim 48% van de kiesgerechtigden zijn stem uitgebracht. De tegenstanders van de wet behaalden daarbij een nipte overwinning.

Hoewel tegenstanders van de wet de meeste stemmen behaalden, blijkt het aantal voor- en tegenstemmers maar weinig te verschillen. Een kleine meerderheid van ruim 48% stemde tegen de nieuwe wet. Voorstanders behaalden zo'n 47% van de stemmen.

Met deze opkomst is de kiesdrempel van 30% om het referendum geldig te maken, ruimschoots gehaald. De hoge opkomst lijkt vooral te danken aan het feit dat het referendum in de meeste gemeenten tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen werd gehouden. In gemeenten waar men uitsluitend voor het referendum kon stemmen, lag het opkomstpercentage aanzienlijk lager.

Voorafgaand aan het referendum kondigde het kabinet aan de wet door te laten gaan, ongeacht de uitslag. Of het kabinet naar aanleiding van de definitieve uitslag alsnog met aanpassingen komt, is nog niet bekend.

Het referendum over de Wiv was het tweede raadgevend referendum dat in Nederland gehouden werd. Waarschijnlijk was het ook het laatste. De Tweede Kamer stemde onlangs voor intrekking van de Wet raadgevend referendum.

Bron: NOS