Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Aandachtsgebieden

Het ministerie van EZK richt zich op:

  • een concurrerend ondernemingsklimaat, onder meer door vermindering van regeldruk
  • innovatie en ondernemerschap en grote technologische instituten; topgebieden, zoals de chemie, water en energie krijgen daarbij extra aandacht
  • ondersteuning bij ondernemen over de grens
  • schone energie
  • duurzaamheid
  • realisatie van klimaatdoelen

3.

Taakverdeling

Het grote aantal verschillende beleidsterreinen van het ministerie zijn verdeeld tussen de minister van EZK, de minister voor Klimaat en Energie en de staatssecretaris Mijnbouw.

In het kabinet Rutte-IV is de minister van EZK verantwoordelijk voor onder andere macro-economisch beleid, het Europees economisch beleid, het consumentenbeleid, het MKB, de Europese structuurfondsen en de digitale economie en digitale infrastructuur.

De minister voor Klimaat en Energie is verantwoordelijk voor klimaat (waaronder klimaatverandering, luchtemissies industrie en emissierechten), de Nederlandse Emissieautoriteit, het energiebeleid, het klimaat- en transitiefonds en het Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten (COVA).

De staatsecretaris Mijnbouw is verantwoordelijk voor het Staatstoezicht op de Mijnen, de Mijnbouw, de Gaswinning Groningen en gevolgen, het Instituut Mijnbouwschade Groningen, de Nationaal Coördinator Groningen en het Mededingingsbeleid.

4.

Historische ontwikkeling

Tot ver in de 20e eeuw waren landbouw, visserij, nijverheid, handel, en scheepvaart de pijlers van de Nederlandse economie. Ten tijde van Koning Willem I viel nijverheid samen met het Publiek Onderwijs en later met Waterstaat onder het ministerie van Koloniën. Vanaf 1830 vielen alle 'pijlers' van de economie onder het ministerie van Binnenlandse Zaken. Pas in 1877 kwam er weer een ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Tot 1946 zwierven vervolgens al deze beleidsterreinen over verschillende ministeries rond.

Na de formatie van het kabinet-Beel I in 1946 werd definitief de naam Economische Zaken gekozen. Sinds 1950 werd er steeds een staatssecretaris benoemd. Vanaf 1978 was aan deze staatssecretaris onder meer de zorg voor de buitenlandse handel opgedragen. Hij mocht zich in het buitenland 'minister voor buitenlandse handel' noemen.

Het departement werd onder kabinet-Rutte I in 2010 samengevoegd met het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit. In 2010-2012 was de naam: ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI). Onder kabinet-Rutte II verdween buitenlandse handel uit het takenpakket van het ministerie van EZ. Deze taak ging naar de minister zonder portefeuille voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking onder het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Bij vorming van het kabinet-Rutte III in oktober 2017 ging Milieu over van Infrastructuur en Milieu naar Economische Zaken. Er kwam toen tevens weer een afzonderlijke minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Onder welk(e) ministerie(s) vielen huidige taken eerder

Periode

Naam

2017-heden

Economische Zaken en Klimaat

2012-2017

Economische Zaken

2010-2012

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

1946-2010

Economische Zaken

1945-1946

Handel en Nijverheid

1944-1945

Handel, Nijverheid en Landbouw

1940-1944

Handel, Nijverheid en Scheepvaart

1937-1940

Economische Zaken

1935-1937

Handel, Nijverheid en Scheepvaart

1923-1932

Economische Zaken en Arbeid

1923-1932

Arbeid, Handel en Nijverheid

1905-1923

Landbouw, Nijverheid en Handel

1877-1905

Waterstaat, Handel en Nijverheid

1813-1877

Geen specifiek departement, ondergebracht bij Binnenlandse Zaken

5.

Overzicht ministers sinds 1945

FotoNaam ministerKabinetsperiode
Mr.Drs. M.A.M. (Micky) Adriaansens [Bron: Rijksoverheid.nl]M.A.M. (Micky) AdriaansensKabinet-Rutte IV (2022-)
Stef BlokS.A. (Stef) BlokKabinet-Rutte III (2017-2022)
Foto B. (Bas) van 't WoutB. (Bas) van 't WoutKabinet-Rutte III (2017-2022)
Cora van NieuwenhuizenC. (Cora) van Nieuwenhuizen-WijbengaKabinet-Rutte III (2017-2022)
Eric WiebesE.D. (Eric) WiebesKabinet-Rutte III (2017-2022)
Kamp, H.G.J.H.G.J. (Henk) KampKabinet-Rutte II (2012-2017)
Verhagen, Drs. M.J.M.M.J.M. (Maxime) VerhagenKabinet-Rutte I (2010-2012)
Hoeven, M.J.A. van derM.J.A. (Maria) van der HoevenKabinet-Balkenende IV (2007-2010)
Hoeven, M.J.A. van derM.J.A. (Maria) van der HoevenKabinet-Balkenende IV (2007-2010)
Joop WijnJ.G. (Joop) WijnKabinet-Balkenende III (2006-2007)
Zalm, Dr. G.G. (Gerrit) ZalmKabinet-Balkenende II (2003-2006)
Laurens-Jan BrinkhorstL.J. (Laurens Jan) BrinkhorstKabinet-Balkenende II (2003-2006)
Hans HoogervorstJ.F. (Hans) HoogervorstKabinet-Balkenende I (2002-2003)
Herman HeinsbroekH.Ph.J.B. (Herman) HeinsbroekKabinet-Balkenende I (2002-2003)
Annemarie Jorritsma-LebbinkA. (Annemarie) Jorritsma-LebbinkKabinet-Kok II (1998-2002)
Wijers, Dr. G.J.G.J. (Hans) WijersKabinet-Kok I (1994-1998)
Andriessen, Dr. J.E.J.E. (Koos) AndriessenKabinet-Lubbers III (1989-1994)
Korte, Dr. R.W. deR.W. (Rudolf) de KorteKabinet-Lubbers II (1986-1989)
Aardenne, Drs. G.M.V. vanG.M.V. (Gijs) van AardenneKabinet-Lubbers I (1982-1986)
Jan TerlouwJ.C. (Jan) TerlouwKabinet-Van Agt III (1982)
Jan TerlouwJ.C. (Jan) TerlouwKabinet-Van Agt II (1981-1982)
Aardenne, Drs. G.M.V. vanG.M.V. (Gijs) van AardenneKabinet-Van Agt I (1977-1981)
Foto R.F.M. (Ruud)  LubbersR.F.M. (Ruud) LubbersKabinet-Den Uyl (1973-1977)
Langman, Mr.Drs. H.H. (Harrie) LangmanKabinet-Biesheuvel I en II (1971-1973)
Langman, Mr.Drs. H.H. (Harrie) LangmanKabinet-Biesheuvel I en II (1971-1973)
Nelissen, Mr. R.J.R.J. (Roelof) NelissenKabinet-De Jong (1967-1971)
Piet de JongP.J.S. (Piet) de JongKabinet-De Jong (1967-1971)
Block, Mr. L. deL. (Leo) de BlockKabinet-De Jong (1967-1971)
Joop BakkerJ.A. (Joop) BakkerKabinet-Zijlstra (1966-1967)
Joop den UylJ.M. (Joop) den UylKabinet-Cals (1965-1966)
Andriessen, Dr. J.E.J.E. (Koos) AndriessenKabinet-Marijnen (1963-1965)
J.W. de PousJ.W. (Jan) de PousKabinet-De Quay (1959-1963)
Jelle ZijlstraJ. (Jelle) ZijlstraKabinet-Beel II (1958-1959)
Jelle ZijlstraJ. (Jelle) ZijlstraKabinet-Drees IV (1956-1958)
Jelle ZijlstraJ. (Jelle) ZijlstraKabinet-Drees III (1952-1956)
Jan van den BrinkJ.R.M. (Jan) van den BrinkKabinet-Drees II (1951-1952)
Jan van den BrinkJ.R.M. (Jan) van den BrinkKabinet-Drees I (1948-1951)
Jan van den BrinkJ.R.M. (Jan) van den BrinkKabinet-Beel I (1946-1948)
Sicco MansholtS.L. (Sicco) MansholtKabinet-Beel I (1946-1948)
Huysmans, Dr. G.W.M.G.W.M. (Gerard) HuysmansKabinet-Beel I (1946-1948)
  • In 2010 vond er in het vierde kabinet-Balkenende een wisseling plaats in de coalitie door het uittreden van de PvdA
  • in bovenstaand overzicht zijn de ministers van Landbouw niet opgenomen.

Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.