Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Logo Ministerie van Economische Zaken

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is verantwoordelijk voor de bevordering van een evenwichtige economische groei, voor de ordening van het economisch leven, voor klimaat en energie en voor technologische innovatie.

De huidige minister van EZK is Eric Wiebes (VVD). Het ministerie kent ook een staatssecretaris, Mona Keijzer (CDA). De ambtelijke leiding van het ministerie is in handen van de secretaris-generaal, momenteel Lidewijde Ongering.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Aandachtsgebieden

Het ministerie van EZK richt zich op:

  • een concurrerend ondernemingsklimaat, onder minder door vermindering van regeldruk
  • innovatie en ondernemerschap en grote technologische instituten. Topgebieden, zoals de chemie, water en energie krijgen daarbij extra aandacht
  • ondersteuning bij ondernemen over de grens
  • schone energie
  • duurzaamheid
  • realisatie van klimaatdoelen

2.

Diensten en instellingen

Onder het ministerie van EZK vallen meerdere diensten en instellingen:

3.

Taakverdeling

Het grote aantal verschillende beleidsterreinen van het ministerie zijn verdeeld tussen de minister en de staatssecretaris. In het kabinet Rutte-III is de minister verantwoordelijk voor macro-economisch beleid, Europees economisch beleid, energie en klimaatbeleid. De staatssecretaris gaat over de onderwerpen innovatiebeleid, mededinging, consumentenbeleid, het midden- en klein bedrijf (MKB) en digitalisering.

4.

Historische ontwikkeling

Tot ver in de 20e eeuw waren landbouw, visserij, nijverheid, handel, en scheepvaart de pijlers van de Nederlandse economie. Ten tijde van Koning Willem I viel nijverheid samen met het Publiek Onderwijs en later met Waterstaat onder het ministerie van Koloniën. Vanaf 1830 vielen alle 'pijlers' van de economie onder het ministerie van Binnenlandse Zaken. Pas in 1877 kwam er weer een ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Tot 1946 zwierven vervolgens al deze beleidsterreinen over verschillende ministeries rond.

Na de formatie van het kabinet-Beel I in 1946 werd definitief de naam Economische Zaken gekozen. Sinds 1950 werd er steeds een staatssecretaris benoemd. Vanaf 1978 was aan deze staatssecretaris onder meer de zorg voor de buitenlandse handel opgedragen. Hij mocht zich in het buitenland 'minister voor buitenlandse handel' noemen.

Het departement werd onder kabinet-Rutte I in 2010 samengevoegd met het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit. In 2010-2012 was de naam: ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI). Onder kabinet-Rutte II verdween buitenlandse handel uit het takenpakket van het ministerie van EZ. Deze taak ging naar de minister zonder portefeuille voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking onder het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Bij vorming van het kabinet-Rutte III in oktober 2017 ging Milieu over van Infrastructuur en Milieu naar Economische Zaken. Er kwam toen tevens weer een afzonderlijke minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Voorlopers ministerie van Economische Zaken

Periode

Naam

 

2017-heden

Economische Zaken en Klimaat

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

2012-2017

Economische Zaken

 

2010-2012

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

 

2003-2010

Economische Zaken

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

1989-2003

Economische Zaken

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

 

1959-1989

Economische Zaken

Landbouw en Visserij

 

1946-1959

Economische Zaken

Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening

 

1945-1946

Handel en Nijverheid

Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening

Scheepvaart

1944-1945

Handel, Nijverheid en Landbouw

Scheepvaart en Visserij

1940-1944

Handel, Nijverheid en Scheepvaart

Landbouw en Visserij

 

1937-1940

Economische Zaken

 
 

1935-1937

Handel, Nijverheid en Scheepvaart

Landbouw en Visserij

 

1923-1932

Economische Zaken en Arbeid

 

1923-1932

Arbeid, Handel en Nijverheid

 

Binnenlandse Zaken en Landbouw

1905-1923

Landbouw, Nijverheid en Handel

 

1877-1905

Waterstaat, Handel en Nijverheid

 

1813-1877

Geen specifiek departement, ondergebracht bij Binnenlandse Zaken

 

5.

Overzicht ministers sinds 1945

Hieronder ziet u een lijst met de vijf meest recente ministers van dit ministerie. Neem contact op met de redactie voor een volledig overzicht.

Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.