Volg de Tweede en Eerste Kamer

In artikel 66 van de Grondwet is geregeld dat vrijwel alle parlementaire vergaderingen openbaar zijn. Dit geeft de kiezers en de media de mogelijkheid om te zien hoe partijen en gekozenen hun werk doen in het parlement en welke standpunten zij innemen. Er zijn veel mogelijkheden om vergaderingen van de Tweede en Eerste Kamer te volgen.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Tweede Kamer

Publieke tribune

De Tweede Kamer heeft een publieke tribune die bij plenaire vergaderingen opengesteld is voor belangstellenden. Vanaf 7 september 2021 zijn bezoekers welkom op de publieke tribune van het nieuwe tijdelijke parlementsgebouw. Bezoekers moeten zich vooraf aanmelden via de website of ter plekke via een aanmeldzuil.

Internet

Op de website van de Tweede Kamer zijn alle plenaire debatten en openbare commissie vergaderingen van de Tweede Kamer live te volgen op audio en video. Plenaire vergaderingen vinden in het algemeen plaats op dinsdag, woensdag en donderdag. In de agenda van de Tweede Kamer staat wanneer welk debat is. De agenda van de commissievergaderingen kan ook ingezien worden.

Het is ook mogelijk om het mondelinge vragenuur, dat elke dinsdag om 14.00 plaatsvindt, met ondertiteling te bekijken.

Daarnaast is er de mogelijkheid om debatten later terug te kijken op Debat Gemist. Ten slotte kunnen de verslagen van alle plenaire vergaderingen en openbare commissievergaderingen op de website van de Tweede Kamer teruggelezen worden.

Plenaire debatten zijn ook live te volgen via NPO politiek. Dit is een livestream op het internet en de televisie die ook achtergronden en analyses geeft.

App Debat Direct

Op de app Debat Direct kunnen ook alle plenaire debatten en openbare commissievergaderingen van de Tweede Kamer live worden gevolgd. Daarnaast geeft de app informatie over de stukken die bij het betreffende debat horen, wie er aan het woord is en welke sprekers er nog verwacht worden. Ook kunnen moties die nog ingediend moeten worden, worden ingezien. Ten slotte is het nog mogelijk om een alert te ontvangen wanneer een bepaald onderwerp aan de orde komt of een specifieke politicus gaat spreken.

Twitter en Facebook

De vergaderingen van de Tweede Kamer kunnen ook via het Twitter account van de Tweede Kamer gevolgd worden. Op dit account wordt vooral getweet over waar een debat in de kern over is gegaan en welke standpunten er door partijen zijn ingenomen. Daarnaast staan er ook links in de tweets die verwijzen naar de website van de Tweede Kamer waar meer informatie te vinden is over het debat. Ten slotte worden er regelmatig aankondigingen geplaatst van debatten en evenementen.

De Tweede Kamer heeft ook een Facebook-pagina, waar meer is te vinden over het werk in de Tweede Kamer 'achter de schermen'.

2.

Eerste Kamer

Publieke tribune

De Eerste Kamer heeft en publieke tribune die bij alle plenaire vergaderingen opengesteld is voor belangstellenden. Bezoekers moeten gebruik maken van de ingang op Kazernestraat 52.

Internet

Op de website van de Eerste Kamer zijn alle plenaire debatten en de meeste commissiedebatten van de Eerste Kamer live te volgen op audio en video. Vergaderingen vinden in de regel alleen plaats op dinsdag. De planning en livestreams zijn te vinden op de site van de Eerste Kamer.

Het is ook mogelijk om debatten later terug te kijken op Debat Gemist.

De vergaderingen van de Eerste Kamer kunnen ook via het Twitter account van de Eerste Kamer gevolgd worden. Op dit account wordt vooral getweet over debatten en aangenomen wetsvoorstellen. Daarnaast staan er ook links in de tweets die verwijzen naar de website van de Eerste Kamer waar meer informatie te vinden is.

3.

Prinsjesdag: de Verenigde Vergadering

De Verenigde Vergadering komt in de regel eens per jaar bijeen op Prinsjesdag. De vergadering is live te volgen op de televisie en via NPO Politiek. Daarnaast is het mogelijk om de vergadering te volgen vanaf de publieke tribune. Hiervoor moet een verzoek worden ingediend bij de Eerste Kamer. Dit kan door contact op te nemen met de griffier van de Eerste Kamer. Contact opnemen kan door een contactformulier in te vullen, een brief te sturen of te bellen. Momenteel is er echter een wachtlijst van enkele jaren.


Meer over