De parlementaire staat van Ankie Broekers-Knol

maandag 29 augustus 2016, 10:49

Ankie Broekers-Knol (1946) is sinds 2001 lid van de VVD-fractie van de Eerste Kamer en sinds 2 juli 2013 voorzitter van deze Kamer. In die hoedanigheid zit zij ook de Verenigde Vergadering voor, zoals op Prinsjesdag als de Koning de troonrede voorleest.

De voorzitter van de Eerste Kamer zit vrijwel iedere dinsdag de plenaire vergaderingen van de Eerste Kamer voor. Daarnaast is zij ook voorzitter van de Huishoudelijke Commissie van de Eerste Kamer en van het College van Senioren.

In het kader van de verbouwing van het Binnenhof pleit zij ervoor de Eerste Kamer zo kort mogelijk van het Binnenhof te verbannen. Ze wijst met name op het belang van transparantie en zichtbaarheid van de parlementaire democratie.

Haar uitgesproken optreden in de kwestie van de verbouwing van het Binnenhof is een goede aanleiding om te kijken naar de parlementaire staat van Ankie Broekers-Knol, zowel naar haar activiteiten als Kamerlid als naar haar werk als voorzitter van de Eerste Kamer.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Parlementaire activiteiten

Tot haar Kamervoorzitterschap hield mevrouw Broekers-Knol zich onder meer bezig met Justitie en Europese Zaken. Zo sprak zij bij diverse debatten over de Staat van de Europese Unie, bij het wetsvoorstel over de rechterlijke organisatie (gerechtelijke kaart) en bij behandeling van wetsvoorstellen over modernisering van het asielbeleid, de afgeschermde getuige en schuldsanering. Verder was zij voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie. Daarnaast fungeerde zij tussen 2007 en 2011 als vicevoorzitter van de commissie Europese Samenwerkingsorganisaties.

De functie van voorzitter brengt naast het feitelijk voorzitten ook veel vertegenwoordigende en ceremoniële taken met zich mee. Zo bezocht zij het afgelopen parlementair jaar zes maal het buitenland om de Eerste Kamer op buitenlandse conferenties te vertegenwoordigen en ontving zij dertien maal buitenlandse gasten zoals collega's en staatshoofden. Ook is zij aanwezig bij de jaarlijkse 4 mei-herdenking.

2.

Cijfers - vooral uit de periode van voor haar voorzitterschap

Activiteit

Eerste Kamerlid Ankie Broekers-Knol

Dossiers woordvoerder

123

Moties - indiener

2 (5% van alle VVD-moties)

Moties - mede ondertekend

24

De genoemde parlementaire gegevens in dit bericht zijn tot 12 september 2016 in te zien. Daarna zijn deze gegevens alleen via de Parlementaire Monitor te raadplegen.


Bovenstaande gegevens zijn afkomstig van PDC. Deze database is beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. Interesse? Neem contact op met 170@pdc.nl

De dossiers, moties en Kamervragen staan in de Parlementaire Monitor van ANP/PDC. De Parlementaire Monitor stelt u in staat op eenvoudige wijze de parlementaire besluitvorming op de voet te volgen: van de indiening van het wetsvoorstel tot en met de uiteindelijke stemming in de Eerste Kamer. Wilt u meer weten over de Parlementaire Monitor? Neem dan contact met op met PDC via 224@pdc.nl of 070 3560238.