Kabinet stelt antwoord op uitslag referendum uit tot ná 23 juni

donderdag 14 april 2016, 10:33

DEN HAAG (PDC) - Het kabinet negeert de roep van de oppositie in de Tweede Kamer om een de goedkeuringswet van het associatieverdrag met Oekraïne onmiddelijk in te trekken. Het kabinet wil 'heel snel' ná 23 juni antwoord geven op de vraag of het Europese verdrag met Oekraïne geratificeerd zal worden. Dat bleek gisteren tijdens het debat naar aanleiding van het eerste raadgevend referendum.

Op 6 april 2016 stemden kiesgerechtigden in Nederland niet direct over de associatieovereenkomst met Oekraïne, maar over de goedkeuringswet waarmee het parlement zijn goedkeuring heeft gegeven aan het verdrag. 

Wanneer het kabinet besluit de uitslag van het referendum over te nemen, kan er een voorstel worden ingediend om de goedkeuringswet in te trekken. Als het Nederlandse kabinet hiervoor kiest verschuift het vraagstuk naar Europees niveau. Nederland zou eventueel een opt-out kunnen krijgen, zodat het op sommige onderdelen van het verdrag niet hoeft samen te werken met Oekraïne.  

Volgens premier Rutte zou een onmiddellijk intrekking van de goedkeuringswet een onverstandig signaal zijn naar de rest van de Europese Unie. De oppositiepartijen zijn van mening dat dit geen recht doet aan de negatieve uitslag van het referendum. 

Het kabinet gaat de komende maanden in beraad over het antwoord op de uitslag van het referendum. Dat wacht tot ná 23 juni, om zo het Brexit-referendum eerst ruimte te geven.

Bron: NRC Handelsblad, europa-nu.nl, referendum-commissie