Dr. T.P. (Tomas) Vanheste

Tomas Vanheste was spreker bij events van het Montesquieu Instituut: Vooruitblik Nederlands voorzitterschap EU 2016, Debat: Terugblik Nederlands voorzitterschap EU en Debat: EU op weg naar 2019 - MFK, brexit en EP-verkiezingen.