Coalitie plus constructieve drie komt in Senaat twee zetels tekort

donderdag 19 maart 2015, 11:43
gewijzigd

DEN HAAG (PDC) - De Provinciale Statenverkiezingen leveren verlies op voor de regeringspartijen VVD en PvdA. Vooral die laatste partij verliest flink. Uitgezonderd de PVV en GroenLinks winnen alle andere partijen. Met name D66, SP en Partij voor de Dieren scoren goed. Anders dan zich op de verkiezingsavond liet aanzien wint het CDA echter nauwelijks zetels in de Staten.

Om in de nieuwe Eerste Kamer wetsvoorstellen aan een meerderheid te helpen, is steun van meer oppositiefracties nodig dan tot nu toe het geval was. Het kabinet (inclusief 'constructieve drie') lijkt slechts twee zetels tekort te komen voor een meerderheid. Tot grote problemen hoeft dat niet te leiden.

Op basis van de nieuwe zetelverdeling in de 12 Provinciale Staten en de daaraan gekoppelde stemwaarden komt PDC/MI tot de volgende nieuwe verhoudingen  in de Eerste Kamer*:

 

partij

2015

2011

verschil

volle zetels

via rest

VVD

13

16

-3

12

1

CDA

12

11

+1

11

1

D66

10

5

+5

9

1

PVV

9

10

-1

8

1

SP

9

8

+1

8

1

PvdA

8

14

-6

7

1

GroenLinks

4

5

-1

4

 

ChristenUnie

3

2

+1

3

 

Partij voor de Dieren

2

1

+1

2

 

SGP

2

1

+1

2

 

50PLUS

2

1

+1

1

1

OSF

1

1

 

1

 

*door afspraken tussen partijen zijn kleine afwijkingen niet uitgesloten

Bij analyses over het functioneren van de Eerste Kamer werd soms veronachtzaamd dat het kabinet vaak op bredere steun voor wetsvoorstellen kan rekenen dan alleen van regerings- en 'gedoog-'fracties. Op de dag voor de verkiezingen werden bijvoorbeeld twee belangrijke wetsvoorstellen (over de woningcorporaties en de bijstand) aangenomen, waar onder andere ook PVV en CDA vóór stemden. Het CDA gaf, net als GroenLinks, sowieso vaak al steun. Veel ingrijpende en omstreden hervormingen zijn bovendien al door beide Kamers aanvaard. De laatste keer dat de Senaat een begroting verwierp, was in 1907.

Column J.Th.J. van den Berg over voorspelde verbrokkeling (20 februari 2015)