Drs. C.P.W.J. (Petra) Stienen M.A

foto Drs. C.P.W.J. (Petra) Stienen M.A
bron: Website D66.nl

Petra Stienen (1965) is sinds 9 juni 2015 Eerste Kamerlid voor D66. Zij is publiciste en commentator, alsmede zelfstandig adviseur op onder meer het gebied van mensenrechten en leiderschap. Mevrouw Stienen is arabiste en Midden-Oostenspecialist. Eerder was zij diplomate in Egypte en Syrië en daarna ambtenaar op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Mevrouw Stienen houdt zich als Eerste Kamerlid onder meer bezig met immigratie en asiel en werkgelegenheid.

D66
in de periode 2015-heden: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Catharina Petra Wilhelmina Johanna (Petra)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Roermond, 8 mei 1965

3.

Partij/stroming

partij(en)
D66 (Democraten 1966)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/6)

 • plaatsvervangend hoofd afdeling Noord-Amerika, ministerie van Buitenlandse Zaken, van augustus 2005 tot augustus 2009
 • commentator, publiciste, spreker en zelfstandig adviseur op het gebied van media, mensenrechten, leiderschap en diplomatie
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, vanaf 9 juni 2015

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

huidige (2/6)
 • lid Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
 • voorzitter bestuur "What Design Can" Do, vanaf januari 2017

vorige (2/12)
 • voorzitter visitatiecommissie Emancipatie, gemeente 's-Gravenhage, van maart 2015 tot 1 juli 2018
 • voorzitter Raad van Toezicht Atria te Amsterdam, van 1 januari 2019 tot 1 april 2020 (het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Justitie en Veiligheid (Eerste Kamer der Staten-Generaal), vanaf 12 januari 2021
 • lid commissie parlementair onderzoek naar effectiviteit van antidiscriminatiewetgeving (Eerste Kamer der Staten-Generaal), vanaf 23 maart 2021

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de periode 2015-2019 ook bezig met ontwikkelingssamenwerking, defensie en ruimtelijke ordening. Voerde in 2016 het woord bij de behandeling van het wetsvoorstel Omgevingswet.

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Publiceerde onder meer in NRC Handelsblad en De Volkskrant, alsmede in weekblad Tone
 • In 2013 begeleidde zij een bezoek van Tweede Kamerlid Sjoerdsma en europarlementariër Marietje Schaake naar Syrische vluchtelingenkampen in Libanon

uit de privésfeer
 • In januari 2012 gast in het TROS-televisieprogramma 'Het mooiste meisje van de klas'
 • Haar vader was huisschilder

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.