Ministerie van Economische Zaken en Arbeid

Economische Zaken en Arbeid sinds 1932 de naam van het ministerie van Arbeid, Handel en Nijverheid. De naamswijziging kwam er nadat Landbouw was overgeheveld vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken. Toen er in 1933 een afzonderlijk ministerie van Sociale Zaken kwam, werd de naam gewijzigd in 'Economische Zaken'. Het ministerie had ook de verantwoordelijkheid voor de volkshuisvesting.


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.