Eerste Kamervoorzitter: of het beter kan is maar de vraag

maandag 3 november 2014, 9:25

DEN HAAG (PDC) - Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers twijfelt of een staatscommissie met voorstellen kan komen die de functie van de Eerste Kamer in het wetgevingsproces verbeteren. Zij ontkent dat er tot nu toe een probleem is door de bevoegdheid van de Senaat om wetsvoorstellen af te keuren. Verwerping gebeurt nog altijd slechts zelden.

De Senaatsvoorzitter zegt dat in een interview met dagblad Trouw over de rol en positie van de Eerste Kamer.

Mevrouw Broekers ontkent eveneens dat de positie van de Eerste Kamer wordt uitgehold door akkoorden die in de Tweede Kamer worden gesloten. De inbreng van de Senaat bij de totstandkoming van wetten is nog altijd nuttig en de Kamer is zeker geen 'stemvee'. Geregeld weet de Eerste Kamer toezeggingen af te dwingen.

Bron: Trouw