Enquêtecommissie: aanpassingen in corporatiestelsel zijn noodzakelijk

donderdag 30 oktober 2014, 11:04

DEN HAAG (PDC) - Op 30 oktober 2014 is de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties met haar conclusies gekomen. In de corporatiesector is er sprake van wanbestuur, een bestuurscrises of ernstig financieel mismanagement, soms ook in combinatie. 

Volgens de commissie is er sprake van een aantal belangrijke tekortkomingen in de opzet en werking van het stelsel van woningcorporaties. Om deze problemen op te lossen zijn er volgens de commissie vergaande aanpassingen in het huidige corporatiestelsel meer dan noodzakelijk.

In april 2013 besloot de Tweede Kamer een parlementaire enquête in te stellen naar de opzet en het functioneren van woningcorporaties. Het onderzoek richtte zich op het stelsel van woningcorporaties, het beheer ervan en het toezicht erop. De aanleiding tot het instellen van een parlementaire enquêtecommissie waren de vele misstanden bij woningcorporaties, zoals de financiële problemen bij Vestia. Het onderzoek zou moeten bijdragen aan een beter woningcorporatiestelsel.

Bron: Hoofdrapport parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties