Media aan de haal met cijfers Transparency International over bijverdiensten Europarlementariërs

donderdag 16 oktober 2014, 14:46

DEN HAAG (PDC) - Naar aanleiding van onderzoek van Transparency International (TI) berichtten veel media over de bijverdiensten van Europarlementariërs. De interpretatie van de cijfers is echter niet zo genuanceerd als het onderzoek zelf. Media zijn uitgegaan van een gemiddelden van door Transparency International opgestelde inschattingen. Daarmee is niet gezegd dat ze voor iedere individueel lid van het Europees Parlement volledig accuraat zijn.

Transparency International heeft de nevenactiviteiten ingedeeld in een aantal categorieën. Per categorie wordt uitgegaan van een minimum en maximum verdienste die voor een dergelijke functies reëel is. Een voorbeeld: Marietje Schaake heeft 13 nevenfuncties die haar volgens het model van TI per functie tussen de 0,- en 500,- zouden opleveren. Haar bijverdiensten liggen dan tussen de 0,- en 6.500,- euro. Schaake heeft laten weten dat al haar functies onbetaald zijn. Door uit te gaan van een gemiddelde zaten media er dus flink naast. 

Naar aanleiding van het onderzoek is de discussie over bijverdiensten weer opgelaaid. Eén van de aanleidingen van het onderzoek was het feit dat juist het Europees Parlement heel hard oordeelde over mogelijke bijverdiensten en belangenverstrengelingen tijdens de recente hoorzittingen van de kandidaten voor de nieuwe Europese Commissie.

Bron: EU Integrity Watch, website Marietje Schaake