Industrieel concurrentievermogen: de Commissieverslagen benadrukken dat de EU en de lidstaten krachtig op moeten treden

Industrieel concurrentievermogen: de Commissieverslagen benadrukken dat de EU en de lidstaten krachtig op moeten treden
Bron: Europese Commissie: Rapid persberichten

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 11 september 2014

Industrieel concurrentievermogen: de Commissieverslagen benadrukken dat de EU en de lidstaten krachtig op moeten treden

Ondanks het huidige moeilijke economische klimaat beschikt de industriële productie van de EU over een aantal concurrentievoordelen die moeten worden benut om de economische groei te bevorderen. Dit is de conclusie van de twee verslagen over het industriële concurrentievermogen die de Commissie vandaag heeft uitgebracht. Om die groei vast te houden, moeten de EU en de lidstaten evenwel dringend een aantal problemen aanpakken: investeringen, toegang tot financiering, openbaar bestuur, toegang tot buitenlandse markten, innovatie, en energieprijzen.

" Ik waardeer de inspanningen van de lidstaten om hun industriële concurrentievermogen te verbeteren. Er moet echter nog veel gebeuren. Als we het tekort aan investeringen, de beperkte toegang tot financiering, de hoge energieprijzen en de inefficiënte overheid aanpakken, krijgen onze bedrijven en het midden- en kleinbedrijf een sterkere concurrentiepositie op de wereldmarkt. ", aldus Ferdinando Nelli Feroci, Europees commissaris voor industrie en ondernemerschap.

Het industriële concurrentievermogen verschilt aanzienlijk per lidstaat

Als we kijken naar de prestaties van de lidstaten en of ze al dan niet verbeteren, komen vier groepen naar voren:

  • lidstaten met een hoog en stijgend concurrentievermogen: Nederland, Duitsland, Denemarken en Ierland;
  • lidstaten met een hoog maar stagnerend of dalend concurrentievermogen: België, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Zweden en Finland;
  • lidstaten met een bescheiden maar stijgend concurrentievermogen: Estland, Litouwen, Spanje, Letland, Tsjechië, Hongarije, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije en Griekenland;
  • lidstaten met een bescheiden en stagnerend of dalend concurrentievermogen: Slovenië, Bulgarije, Kroatië, Malta en Cyprus.

De EU bezit concurrentietroeven…

Over het geheel genomen, blijven de concurrentietroeven van de EU op het gebied van de industriële productie intact: hooggeschoolde werknemers, veel binnenlandse componenten in exportgoederen en comparatieve voordelen bij complexe en hoogkwalitatieve producten. De EU-lidstaten hebben ook vanaf het begin van de crisis in 2008 een reeks beleidsmaatregelen ingevoerd om het concurrentievermogen te verbeteren.

...maar voor bepaalde beleidsgebieden blijft aandacht nodig

Uit een analyse van de inhoud van beide verslagen blijkt dat de volgende gebieden mogelijk voor beleidsmaatregelen in aanmerking komen:

  • in alle sectoren zijn bijkomende investeringen nodig om ervoor te zorgen dat de Europese industrie haar concurrentievermogen kan behouden;
  • in vergelijking met andere bedrijven hebben kleine en jonge bedrijven het moeilijker om bankkrediet te krijgen, zelfs als ze financieel hetzelfde presteren;
  • het concurrentievermogen wordt ondersteund door efficiëntere innovatie en commercialisering van onderzoek en toegang tot hooggeschoolde arbeidskrachten;
  • voor een hoger concurrentievermogen moeten de kosten en de onzekerheden van bedrijven in hun contacten met de overheid worden verlaagd. Een efficiëntere overheid zorgt voor grotere aantallen snelgroeiende bedrijven, met name door een hogere bedrijfsomzet. Het schadelijkst voor de bedrijfsgroei zijn tijdrovende en kostbare belastingregels, corruptie en inefficiënte rechtstelsels. De meeste lidstaten moeten verder meer rekening houden met de gevolgen van regels en wetgeving op andere gebieden voor het concurrentievermogen;
  • er is steun nodig om het midden- en kleinbedrijf te helpen internationaliseren. Momenteel hebben kleine en jonge bedrijven meer moeite om buitenlandse markten te betreden en de bijbehorende voordelen te plukken. Ondernemingsklimaatgerichte beleidsmaatregelen inzake de toegang tot kapitaal, ondersteuning bij vaardigheden voor innovatie en productiviteitsverhogende acties zijn van belang om het kleinbedrijf te helpen de uitvoer te verhogen;
  • het concurrentievermogen wordt negatief beïnvloed door de elektriciteits- en gasprijzen die in de EU hoger liggen dan in een aantal andere economieën. Verbeteringen op het gebied van energie-efficiëntie hebben de negatieve impact van hogere prijzen niet volledig gecompenseerd. Een efficiënte elektriciteitsmarkt en gediversifieerde energiebronnen moeten er daarom voor zorgen dat energie tegen een concurrerende prijs beschikbaar is.

Volgende stappen

De resultaten van het verslag zullen worden gebruikt voor empirisch onderbouwde besluitvorming op EU- en nationaal niveau. De resultaten vormen de input voor de bespreking tijdens de Raad Concurrentievermogen op 25-26 september 2014 en ook voor de aanbevelingen van de Commissie betreffende het beleid voor structurele en begrotingshervormingen van de lidstaten in het kader van het Europees semester.

Achtergrond

De verslagen over het industrieel concurrentievermogen van de Commissie

worden jaarlijks gepubliceerd om empirisch onderbouwde indicatoren te bieden ter ondersteuning van de beleidsvorming op EU- en nationaal niveau. Het verslag over het Europese concurrentievermogen 2014, "Bedrijven helpen groeien" biedt een kwantitatieve beoordeling van het concurrentievermogen van de EU-industrieën en geeft empirische antwoorden op belangrijke vragen in het debat over het industriële beleid. Het verslag over het concurrentievermogen van de lidstaten 2014, "Herindustrialisering van Europa", biedt een beoordeling op basis van indicatoren van de uitvoering van het industriële beleid op EU- en nationaal niveau, met een uitsplitsing per land.

Meer informatie

Verslag over het Europese concurrentievermogen 2014, "Bedrijven helpen groeien"

MEMO/14/527 over het verslag over het Europese concurrentievermogen 2014

Verslag over het concurrentievermogen van de lidstaten 2014

MEMO/14/526 over het verslag over het concurrentievermogen van de lidstaten

Verslagen over het individuele concurrentievermogen per lidstaat