Eerste Kamer komt met extra regels over integriteit leden

donderdag 19 juni 2014, 12:00

DEN HAAG (PDC) - De Eerste Kamer heeft afgelopen dinsdag besloten aan haar Reglement van Orde een aantal regels over integriteit toe te voegen. Aanleiding is een rapport van de Group of States against Corruption (GRECO) van de Raad van Europa. Hoewel Nederland volgens dit rapport van juni 2013 een effectief systeem hanteert om integriteit onder parlementariërs te bevorderen, worden enkele nieuwe afspraken wenselijk geacht.

De tijdelijke commissie GRECO-rapport heeft in mei 2014 enkele aanbevelingen gedaan, zoals het opnemen van een apart hoofdstuk over integriteit met meer duidelijkheid over het ontvangen van relatiegeschenken en nevenfuncties van  Eerste Kamerleden. Deze afspraken komen bovenop de al geldende verplichtingen voor senatoren.

Na de plenaire behandeling van het advies bleken alle Eerste Kamerfracties, met uitzondering van de PVV, zich te kunnen vinden in de aanbevelingen. Dit betekent dat het Reglement van Orde zal worden aangepast.

Bron: Eerste Kamer der Staten-Generaal