Regeerakkoord 1982

Het regeerakkoord van 1982 omvat de afspraken gemaakt tussen regeringspartijen CDA en VVD en vormde de basis voor het kabinet-Lubbers I. Dit regeerakkoord telde 88 pagina's. Centraal in het akkoord stond de werkloosheid krachtig te bestrijden, de overheidsfinanciën terug te dringen en de economie weer aan te praat te krijgen.

Dit waren een aantal van de belangrijkste beleidsafspraken uit het regeerakkoord:

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Sociaal-economisch

 • Inzetten op het sterk terugdringen van het begrotingstekort.
 • Overheidssalarissen (inclusief die van onderwijzers en leraren) korten.
 • Het bedrijfsleven ruimte geven om te investeren door een flinke afname van de belastingdruk.
 • De regeldruk voor het bedrijfsleven sterk verminderen.
 • Het verhogen van de tarieven voor het openbaar vervoer.
 • De introductie van een jeugdwerkplan met 750 miljoen euro aan extra uitgaven.
 • Het verlagen van de uitkeringen uit het Gemeente- en provinciefonds.

2.

Onderwijs

 • De klassen in het basis- en voortgezet onderwijs vergroten.

3.

Sociaal-cultureel

 • Buitenlandse commerciële programma's toelaten via het kabelnet.
 • Een wet voor de gelijke behandeling van mannen en vrouwen introduceren.

4.

Veiligheid, defensie en buitenlandse zaken

 • De druk opvoeren op het regime in Zuid-Afrika om de apartheid te beëindigen.
 • Het openhouden van de mogelijkheid om kruisrakketen te stationeren op Nederlands grondgebied.
 • De groei van de defensie-uitgaven per jaar verlagen van 3% naar 2%.
 • Criminaliteitsbestrijding (zowel 'kleine' criminaliteit als bijv. drugshandel) meer aandacht geven.
 • Meer zeggenschap geven aan het Europees Parlement.

5.

Bestuurlijke vernieuwing

 • Het decentraliseren van bestuurs- en uitvoeringstaken naar provinciaal en gemeentelijk niveau.
 • Een reorganisatie van de Rijksdienst om het aantal ambtenaren terug te dringen en zo de overheid efficiënter te maken.

6.

Letterlijke tekst (PDF)


Meer over