Regeerakkoord 1986

Het regeerakkoord van het kabinet-Lubbers II, bestaat uit drie delen: het eerste deel gaat over het sociaal-economisch en financieel beleid, het tweede deel behandelt immateriële onderwerpen en in het laatste stuk komen andere onderwerpen aan de orde. Het beleid van Lubbers II is grotendeels de voortzetting van Lubbers I. De focus ligt vooral op het sociaal-economisch en financieel beleid: het creëren van banen en het terugdringen van het begrotingstekort zijn hierbij van essentieel belang. Grote in het regeerakkoord aangekondigde operaties zijn de hervorming van het sociale stelsel en de privatisering van het postbedrijf PTT.


Meer over