Eerste parlementariërs in 1796 hadden het druk en moesten het vak nog leren

woensdag 31 oktober 2012, 15:47

DEN HAAG (PDC) - Ook in de Eerste Nationale Vergadering van 1796, het eerste democratisch gekozen parlement, was de werkdruk hoog. Dat gevoegd bij gebrek aan kennis over procedures en machtsvorming, maakte dat het enige tijd duurde voordat de afgevaardigden hun 'draai' hadden gevonden.

Dat concludeert de historicus Joris Oddens in zijn proefschrift 'Pioniers in schaduwbeeld. Het eerste parlement van Nederland 1796-1798', waarop hij vandaag aan de UvA promoveerde.

De belangrijkste taak van de Nationale Vergadering, het ontwerpen van een Grondwet, mislukte. Oddens stelt dat er bij de eerste lichting Nederlandse parlementariërs weliswaar sprake was van een veranderend begrip van politiek, maar dat zij er nog niet in slaagden de positieve en minder positieve implicaties van het nieuwe stelsel van vertegenwoordigend bestuur in al hun volledigheid te doorgronden en aanvaarden.

In zijn proefschrift brengt Oddens de eerste parlementariërs tot leven aan de hand van officiële documenten, achttiende-eeuwse pamfletten, kranten en spotprenten, en brieven en memoires. Hij beschrijft verder het functioneren en de politieke tegenstellingen in de Eerste Nationale Vergadering.

bron: website Huizinga Instituut