ChristenUnie en Tweede Kamerverkiezingen 2012

De ChristenUnie had bij de verkiezingen van 12 september 2012 Arie Slob als lijsttrekker. De ChristenUnie haalde 5 zetels, daarvóór had de partij ook 5 zetels in de Tweede Kamer. Het verkiezingsprogramma was getiteld 'Voor de verandering'.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Verkiezingsprogramma 2012

De ChristenUnie ging de verkiezingen in met het programma 'Voor de verandering'. Het is vooral gericht op een omslag in de samenleving waarbij men minder individueel gericht is en gezamenlijk verandering teweeg brengt.

De speerpunten van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 zijn:

Aanpak economische crisis

 • minder regels en meer ruimte voor ondernemers, boeren en vissers
 • bevorderen van bedrijfsinvesteringen, ondernemerschap en innovatie
 • solide overheidsfinanciën en gezonde private financiën, het aflossen, sparen en de betrouwbaarheid van banken moeten dus bevorderd worden
 • hervormingen in de arbeidsmarkt, pensioenen, woningmarkt en zorg om publieke voorzieningen betaalbaar te houden en de economie te versterken

Sociaal- en financieel-economische doelstellingen

 • hypotheekschulden moeten tijdens de looptijd afgelost worden, bijvoorbeeld door een annuïtaire belastingaftrek gedurende dertig jaar te hanteren
 • een hogere ontslagvergoeding die in termijnen uitbetaald wordt: als binnen de termijnperiode een baan wordt gevonden, wordt het restantbedrag als premie verdeeld over werkgever en werknemer
 • de AOW-leeftijd gaat geleidelijk omhoog tot 67 in 2023, waarna deze afhankelijk wordt van de levensverwachting
 • werken wordt sneller lonend doordat de lasten op arbeid verlaagd worden

Zorg

 • een grotere rol voor mantelzorgers en familieleden in hulpverlening
 • invoering van de zorgspaarloonregeling waarmee mensen makkelijker zelf voorzieningen zoals woningaanpassingen kunnen bekostigen
 • beperking van het basispakket tot noodzakelijke en werkzame zorg
 • wel een eigen bijdrage maar geen stapeling hiervan

Veiligheid

 • een opgelegde straf wordt uitgezeten, de voorwaardelijke invrijheidsstelling na het uitzitten van tweederde van de straf is geen recht of automatisme
 • misdrijven waarbij de bewijslast overduidelijk is moeten binnen één maand afgedaan kunnen worden
 • einde aan het gedoogbeleid
 • de politie moet zich meer richten op de kerntaken opsporing en openbare orde, overige taken worden overgebracht naar bestuurlijke toezichtorganisaties

Onderwijs

 • geen bezuinigingen op passend onderwijs
 • ouders krijgen instemmingsrecht op het behandelingsplan bij passend onderwijs
 • basisbeurs voor bachelor en masterstudies wordt in stand gehouden
 • het aantal opleidingen en vakken binnen het MBO wordt omlaag gebracht en de kwaliteit gaat omhoog

Vreemdelingenbeleid en integratie

 • er komt een toetsmoment voor asielzoekers die meer dan vijf jaar in de procedure zitten
 • kinderen die meer dan vijf jaar in Nederland zijn mogen blijven
 • drie maanden na indiening van het asielverzoek gaat het recht op taalonderwijs in en mag de asielzoeker werk zoeken
 • het recht op een gezinsleven wordt gerespecteerd, gezinnen worden niet gescheiden en vluchtelingen worden in staat gesteld zo spoedig mogelijk met hun gezinsleden te herenigen

Europa

 • geen verder stappen naar een politieke unie maar een goede samenwerking tussen zelfstandige lidstaten
 • de Europese Unie moet terug naar de kerntaken, zaken die op nationaal niveau uitgevoerd kunnen worden behoren tot het domein van de lidstaten
 • de alsmaar stijgende begroting van de EU moet omlaag, er moet geen Europese belasting of systeem van Europese obligaties ingevoerd worden
 • er moet gekeken worden naar oplossingen die perspectief bieden, koste wat kost de eurozone in stand houden is niet per definitie de beste oplossing

Overig

 • subsidies binnen het cultuurbeleid moet gericht zijn op het in stand houden van een divers aanbod waarin ook voor het bijzondere een plek blijft
 • het budget voor ontwikkelingssamenwerking blijft ten minste 0,7 procent en groeit geleidelijk weer naar 0,8 procent

Letterlijke tekst

2.

Kandidaten 2012

Neem contact op met de redactie van PDC voor een volledig overzicht van de kandidaten.


Meer over