G7

De Groep van Zeven (G7) is een intergouvernementeel forum van zeven rijke industrielanden. Binnen de G7 worden voornamelijk economische en financiële onderwerpen besproken. Ten tijde van de kredietcrisis en de eurocrisis werd er bijvoorbeeld binnen de G7 overleg gevoerd over de aanpak van die crises.

Oorspronkelijk waren zes landen lid van het forum, dat in 1975 begon als G6. De deelnemende landen waren: het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan en de Verenigde Staten. In 1976 is ook Canada toegetreden. Sinds dat jaar wordt gesproken van de G7.

De landen van de G7 vormen samen met Rusland de G8. De G20 bestaat uit de 19 grootste nationale economieën plus de Europese Unie.