Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)

Logo ECN Energy research Centre of the Netherlands

Dit instituut deed onderzoek naar energietechnologie. Het ging daarbij vooral om de toepassing van duurzame energie (zoals zonne- en windenergie), energiebesparing en een schoon gebruik van fossiele brandstoffen.

Het ECN liet zich bij de selectie van onderzoeksonderwerpen leiden door de vraag vanuit de publieke sector (bijvoorbeeld ministeries, de Europese Unie en maatschappelijke groeperingen) en vanuit het bedrijfsleven. Het grootste deel van de financiering voor het ECN kwam van de overheid. Door nieuwe middelen in te zetten in de energiesector werkte het ECN aan technologische innovatie. Daarnaast werden beleidsstudies geschreven met daarin verschillende scenario's voor de toekomstige energievoorziening van Nederland en Europa.

In 2018 werd het instituut onderdeel van de Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO).