Tjeenk Willink: rol koningin bij kabinetsformatie heroverwegen

donderdag 14 april 2011, 14:59

DEN HAAG (PDC) - Herman Tjeenk Willink, vicepresident van de Raad van State, vindt dat er opnieuw moet worden nagedacht over de manier waarop een kabinet tot stand komt en de rol die het staatshoofd daarbij speelt. Dit schrijft Tjeenk Willink in het jaarverslag over 2010 van de Raad van State. In dat jaar trad hij tweemaal op als informateur na de complexe verkiezingsuitslag van juni 2010.

De gedragsregels rondom de kabinetsformatie moeten worden verduidelijkt, om een moeizame formatie als in de herfst van 2010 te voorkomen. Volgens Tjeenk Willink moet er in de komende jaren een antwoord komen op de vraag of er tijdens een formatie nog een koninklijke procesbewaker nodig is en of de koningin die rol in het huidige politieke systeem kan vervullen zonder beschuldigd te worden van politieke keuzes en partijdigheid.

Bovendien vindt Tjeenk Willink dat het hoog tijd is voor een nieuwe politieke visie op de democratische rechtsstaat. De onevenwichtigheid in het staatsbestel brengt de stabiliteit van het systeem in gevaar. Hij pleit voor een grotere afstand tussen regering en Tweede Kamer. Dat schept ruimte voor een open politiek debat in het parlement. Daarbovenop zal dit debat in de Kamer scherper moeten worden gescheiden van het publieke debat via de media.

Bron: ANP