Staat van de Europese Unie

Vlag Europese Unie, Staat van de Europese Unie
Bron: © European Union, 2017

De Staat van de Europese Unie is het jaarlijkse stuk waarin het kabinet vanuit een Nederlands perspectief terugkijkt op de belangrijkste ontwikkelingen in de Europese Unie van het afgelopen jaar én waarin het kabinet een visie presenteert op de Europese Unie en de Europese agenda van het komende jaar.

De Staat van de Europese Unie wordt in principe in februari gepubliceerd en vervolgens behandeld in de Tweede en Eerste Kamer.

Staat van de Europese Unie 2022

Op 28 april 2022 heeft minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra de Staat van de Europese Unie 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer. Eerder presenteerde minister Ben Knapen al op 21 november 2021 de kabinetsappreciatie van het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2022, een voorloper op de uitgebreidere Staat van de Europese Unie.

Staat van de Unie vóór 2012

Vóór 2012 verscheen de Staat van de Unie in de regel op Prinsjesdag. Het stuk was indertijd vooral een terugblik op de belangrijkste ontwikkelingen in de Europese Unie van het jaar daarvoor.

State of the Union

De Staat van de Europese Unie moet niet worden verward met de 'State of the Union', soms ook aangeduid als de 'State of the European Union'. Dat is de jaarlijkse terugblik op de ontwikkelingen in de EU en de uiteenzetting van de nieuwe plannen van de Europese Commissie door de Commissievoorzitter.