Nederlandse Grondwet vanaf 10 oktober ook van kracht op BES-eilanden

vrijdag 10 september 2010, 10:57

De Antilliaanse eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES-eilanden) worden op 10 oktober a.s. openbare lichamen in de zin van artikel 134 van de Grondwet. Dat is de uitkomst van de slot-rondetafelconferentie, waarmee het proces van staatkundige vernieuwing van de Nederlandse Antillen werd afgerond. De conferentie werd gisteren in de Ridderzaal gehouden.

De Nederlandse Grondwet geldt vanaf 10 oktober ook op de BES-eilanden. Burgers van de eilanden kunnen aanspraak maken op het gelijkheidsbeginsel. Wel is in de wet die het Statuut van het Koninkrijk wijzigt, opgenomen dat bij de toepassing van regels rekening kan worden gehouden met specifieke plaatselijke omstandigheden. 

Voor sommige wetten, amvb's en regelingen geldt dat ze pas na een overgangsperiode van kracht worden op de BES-eilanden.

Er is in juni 2010 een voorontwerp van wet gepubliceerd over afzonderlijke regeling in de Grondwet van de status van de BES-eilanden. Dit gebeurt dan via een nieuw artikel 132a (kamerstuk 31.958, D, EK).