Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)

Logo NCTV

Deze coördinator is in 2005 aangesteld om de samenwerking tussen verschillende diensten rond terrorismebestrijding te verbeteren. Er zijn ongeveer twintig organisaties betrokken bij de bestrijding van terrorisme in Nederland. De missie van de NCTV is bijdragen aan een veilig en stabiel Nederland door dreigingen te onderkennen en de weerbaarheid en bescherming van vitale belangen te versterken. Doel is het voorkomen en beperken van maatschappelijke ontwrichting.

Pieter-Jaap Aalbersberg is de huidige Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

De NCTV valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Veiligheid en Justitie.