Reglement van Orde Verenigde Vergadering

Het Reglement van Orde van de Verenigde Vergadering bevat regels over de organisatie en werkwijze voor vergaderingen en bijeenkomsten van beide Kamers gezamenlijk. Het gaat dan onder meer over de taken van de voorzitter, de verslaglegging, de gang van zaken tijdens debatten en de besluitvorming.

Beide Kamers vergaderen en besluiten bijvoorbeeld gezamenlijk over wetsvoorstellen tot toestemming van het huwelijk van mogelijke troonopvolgers en over aanwijzing van een (eventuele) regent. Op Prinsjesdag, maar ook bij nationale gebeurtenissen, zijn er vergaderingen van beide Kamers waarin geen besluiten worden genomen. Ook daarvoor zijn in het reglement regels opgenomen. In totaal zijn er 10 hoofdstukken.

Het huidige Reglement van Orde dateert van maart 1994.


Meer over