Kamervoorzitter positief over proces van zelfreflectie

woensdag 18 november 2009

Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet is - na aanvankelijke scepsis - positief over het proces van parlementaire zelfreflectie. Dat zei zij gisteren bij de presentatie van het (elfde) Jaarboek Parlementaire Geschiedenis van het Nijmeegse Centrum voor Parlementaire Geschiedenis. Tegelijkertijd presenteerde mevriouw Verbeet de publieksversie van het rapport 'Vertrouwen en zelfvertrouwen'.

Mevrouw Verbeet noemde met name de parlementaire onderzoeksagenda, waarvoor Kamercommissies jaarlijks voorstellen kunnen indienen. Verder denkt zij dat er meer begrip is voor de klacht van oppositiefracties dat er soms te weinig mogelijkheden zijn om onderwerpen in commissies aan de orde te stellen. Die fracties grijpen dan noodgedwongen het minderheidsrecht aan om een spoeddebat aan te vragen. Mevrouw Verbeet onderstreept het in het Jaarboek gedane pleidooi voor behoud van parlementaire ervaring.

In het Jaarboek, dat als thema heeft 'in tijden van crises', zijn diverse artikelen gewijd aan parlementaire debatten over rampen en crises in het verleden. Het gaat dan onder meer om de crisismaatregelen van de kabinetten-Colijn en -Lubbers, het optreden van het kabinet-De Jong na het neerslaan van de 'Praagse Lente' in 1968 en het debat over crisispakket van het huidige kabinet. Verder is een 'crisiscanon' opgenomen.


Letterlijke tekst

Externe link