Buitenland- en defensiespecialist Van Baalen vertrekt uit Tweede Kamer

donderdag 18 juni 2009

In de Tweede Kamer is afscheid genomen van VVD'er Hans van Baalen, die per 14 juli a.s. de Kamer verlaat vanwege zijn benoeming tot lid van het Europees Parlement. Van Baalen was sinds 1999 (met een onderbreking) woordvoerder op de terreinen buitenlandse zaken, defensie en Europa.

Van Baalen pleitte in zijn afscheidsbrief voor dat nationale parlementen voortaan de leden van het Europees Parlement aanwijzen, omdat daarmee de Europese instituties meer te verbinden aan nationale instellingen. Hij wil zich in Brussel en Straatsburg gaan inzetten voor de Nederlandse belangen en een directe band met de kiezers en met het Nederlandse parlement onderhouden.

Kamervoorzitter Verbeet noemde Van Baalen een 'outspoken, aimabel en gedreven Kamerlid, altijd in voor een scherp en vooral helder debat'. Zij memoreerde zijn sterke band met de Nederlandse krijgsmacht en met het personeel daarvan. Met name op het terrein van de uitzending in het kader van vredesmissies heeft Van Baalen belangrijke debatten gevoerd. Ook leidde hij een werkgroep over de rol van het parlement bij uitzendingen.